Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info
Image

Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info

Laatste nieuws

Persbericht

10 aña Konseho di Konsulta Kòrsou

October 09, 2020

Laatst geplaatste adviezen

  • RvA no. RA/12-21-DIV / 03/05/2021

    Ongevraagd advies van de Raad inzake de ontwerplandsverordening houdende de regeling van de bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de ministers alsmede van de gevolmachtigde minister en voorzieningen ten behoeve van hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers) (Zittingsjaar 2020-2021-189)
    Lees meer
  • RvA no. RA/13-21-DIV / 03/05/2021

    Ongevraagd advies van de Raad inzake de ontwerplandsverordening houdende de regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden, gewezen en gepensioneerde leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden en wezen (Landsverordening geldelijke voorzieningen Staten) (Zitting 2020-2021- 188)
    Lees meer