Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info
Image

Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info

Laatste nieuws

Koninkrijksadviesradenoverleg 2019 te Den Haag

Fotos van de delegatie van de Raad van Advies Curaçao die heeft deelgenomen aan het Koninkrijksadviesradenoverleg van 15 -17 september 2019 te Den Haag

Laatst geplaatste adviezen

  • RvA no. RA/36-19-LB / 09/01/2020

    Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten (Overgangsregeling pensioengerechtigde leeftijd) (zaaknummers 2019/046026 en 2019/045968)
    Lees meer
  • RvA no. RA/05-18-LB / 07/01/2020

    Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (Landsbesluit Sectoraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken) (zaaknummers 2014/040634 en 2017/047938)
    Lees meer