Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info
Image

Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info

Laatst geplaatste adviezen

  • RvA no. RA/03-17-LB / 19/02/2018

    Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening Passagiersfaciliteitengelden en artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening landings-en parkeergelden (Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden) (zaaknummer2015/048423)
    Lees meer
  • RvA no. RA/44-16-LV / 31/01/2018

    Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening funderend onderwijs en de Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsverordening schoolveiligheidsplan) (Zittingsjaar 2015-2016-098)
    Lees meer