Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info
Image

Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info

Laatst geplaatste adviezen

  • RvA no. RA/17-17-LB / 24/11/2017

    Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 42, derde lid, onderdeel d, van de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (Landsbesluit profiel leden College bescherming persoonsgegevens)
    Lees meer
  • RvA no. RA/04-17-LB / 09/11/2017

    Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999 (zaaknummer 2016/058748)
    Lees meer