Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info
Image

Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info

Laatste nieuws

Jaarverslag 2020

Foto ter gelegenheid van de aanbieding d.d. 21 juli 2021 van het Jaarverslag 2020 van de Raad van Advies aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaçao mevr. Lucille A. George - Wout door de Ondervoorzitter van de Raad van Advies mevr. mr. L.M. Dindial.

July 22, 2021

Laatst geplaatste adviezen

  • RvA no. RA/31-21-LV / 03/12/2021

    Ontwerpnota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-199) (zaaknummer 2021/035270)
    Lees meer
  • RvA no. RA/20-21-LB / 22/10/2021

    Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende vaststelling van de geldelijke vergoeding en de vergoeding van bijzondere kosten van de leden van de Electorale Raad (Landsbesluit vergoeding leden Electorale Raad) (zaaknummer 2021/0008889)
    Lees meer