Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info
Image

Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info

Laatste nieuws

Koninkrijksadviesradenoverleg 2019 te Den Haag

Fotos van de delegatie van de Raad van Advies Curaçao die heeft deelgenomen aan het Koninkrijksadviesradenoverleg van 15 -17 september 2019 te Den Haag

Laatst geplaatste adviezen

  • RvA no. RA/08-19-LV / 08/10/2019

    Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening rampenbestrijding en de Onteigeningsverordening (zaaknummer 2019/005707)
    Lees meer
  • RvA no. RA/25-19-LV / 01/10/2019

    Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2018 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2019 (Eerste Suppletoire begroting 2019) (zaaknummer 2019/029033)
    Lees meer