Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info
Image

Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info

Laatste nieuws

Vacature

Vacature Raadslid. De Raad is specifiek op zoek naar personen met diepgaand inzicht in het functioneren van de overheid, substantiële interesse in en kennis van politiek in al haar vele vormen en politieke verhoudingen en diepgaande kennis van constitutionele aangelegenheden (politicoloog/bestuurskundige).

January 23, 2023

Laatst geplaatste adviezen

  • RvA no. RA/31-22-LB / 24/01/2023

    Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot het tijdelijk van toepassing verklaren van de Verordening van den 9den juni 1921, houdende bepalingen ter bestrijding van besmettelijke ziekten, op het Monkeypox virus (Tijdelijk landsbesluit aanwijzing Monkeypox virus als besmettelijke ziekte) (zaaknummers 2022/0228242 en 2022/029421)
    Lees meer
  • RvA no.RA/22-22-LV / 22/12/2022

    Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 27ste juni 1996 tot vaststelling van beginselen gevangeniswezen) (Zittingsjaar 2021-2022-150)
    Lees meer