Adviezen

De adviezen worden volgens de afspraken met de regering en de Staten, in samenhang met de artikelen 27 en 28 van de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87), op deze website geplaatst en zijn in pdf-formaat beschikbaar.

Adviesverzoeken van de regering aan de Raad

Een advies over een ontwerplandsverordening wordt op de website geplaatst wanneer de regering de ontwerplandsverordening aan de Staten aangeboden heeft. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt".

Een advies over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt op de website geplaatst wanneer het landsbesluit is gepubliceerd in het Publicatieblad. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". 

De datum waarop een advies door de Raad is uitgebracht is dus een andere dan de datum waarop het op de website geplaatst wordt. De periode hiertussen kan vrij kort, maar ook lang zijn.

Adviesverzoeken van de Staten aan de Raad

Een advies dat is uitgebracht aan de Staten wordt twee weken na het uitbrengen op de website geplaatst. 

Laatst geplaatste adviezen

 • RvA no. RA/26-17-LV / 15/01/2018

  Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek boek 7A, het verbod op intimidatie dan wel seksuele intimidatie op de werkvloer (Zittingsjaar 2017-2018-117)
  Lees meer
 • RvA no. RA/34-17-LV / 27/12/2017

  Ontwerpnota van wijziging bij de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (zaaknummer 2017/040815)
  Lees meer
 • RvA no. RA/17-17-LB / 24/11/2017

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 42, derde lid, onderdeel d, van de Landsverordening bescherming persoonsgegevens (Landsbesluit profiel leden College bescherming persoonsgegevens)
  Lees meer
 • RvA no. RA/04-17-LB / 09/11/2017

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot intrekking van het Eilandsbesluit maximum premieverzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 1999 (zaaknummer 2016/058748)
  Lees meer
 • RvA no. RA/19-17-LV / 08/11/2017

  Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018 (zaaknummer 2017/022679)
  Lees meer
 • RvA no. RA/06-17-LB / 03/10/2017

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot intrekking van het Eilandsbesluit instelling Economische zone Scharlooweg (zaaknummer 2016/002310)
  Lees meer

Archief RvA Nederlandse Antillen

Op deze plaats staan de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen die zijn uitgebracht in de periode 1 januari 2007 tot 10 oktober 2010, voor zover zij "openbaar" waren ingevolge de toenmalige Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211).