Adviezen

De adviezen worden volgens de afspraken met de regering en de Staten, in samenhang met de artikelen 27 en 28 van de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87), op deze website geplaatst en zijn in pdf-formaat beschikbaar.

Adviesverzoeken van de regering aan de Raad

Een advies over een ontwerplandsverordening wordt op de website geplaatst wanneer de regering de ontwerplandsverordening aan de Staten aangeboden heeft. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt".

Een advies over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt op de website geplaatst wanneer het landsbesluit is gepubliceerd in het Publicatieblad. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". 

De datum waarop een advies door de Raad is uitgebracht is dus een andere dan de datum waarop het op de website geplaatst wordt. De periode hiertussen kan vrij kort, maar ook lang zijn.

Adviesverzoeken van de Staten aan de Raad

Een advies dat is uitgebracht aan de Staten wordt twee weken na het uitbrengen op de website geplaatst. 

Laatst geplaatste adviezen

 • RvA no. RA/10-14-LV / 05/09/2019

  Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering (zaaknummer 2013/066101)
  Lees meer
 • RvA no. RA/24-19-LV / 02/09/2019

  Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Gedistilleerdverordening 1908, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op bier 1970, de Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970, de Landsverordening onroerende zaakbelasting 2014, de L...
  Lees meer
 • RvA no. RA/24a-19-LB / 02/09/2019

  Ontwerp van het Tijdelijk landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 7bis, eerste lid, van de Gedistilleerdverordening 1908, artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening accijns op bier 1970, artikel 2a, eerste lid, va...
  Lees meer
 • RvA no. RA/56-16-LV / 20/08/2019

  Ontwerplandsverordening ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordening Ombudsman (zaaknummers 2016/032641 en 2016/029498)
  Lees meer
 • RvA no. RA/20-19-DIV / 13/08/2019

  Verzoek aan de Raad van Advies inzake de interpretatie van artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (zaaknummer 2019/025000)
  Lees meer
 • RvA no. RA/10-19-LB / 26/06/2019

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende wijziging van het Landsbesluit verpakte geneesmiddelen, het Landsbesluit vergoeding kosten geneesmiddelen en het Landsbesluit medische uitzendingen (Landsbesluit bevordering doelmatigheid...
  Lees meer

Archief RvA Nederlandse Antillen

Op deze plaats staan de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen die zijn uitgebracht in de periode 1 januari 2007 tot 10 oktober 2010, voor zover zij "openbaar" waren ingevolge de toenmalige Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211).