Adviezen

De adviezen worden volgens de afspraken met de regering en de Staten, in samenhang met de artikelen 27 en 28 van de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87), op deze website geplaatst en zijn in pdf-formaat beschikbaar.

Adviesverzoeken van de regering aan de Raad

Een advies over een ontwerplandsverordening wordt op de website geplaatst wanneer de regering de ontwerplandsverordening aan de Staten aangeboden heeft. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt".

Een advies over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt op de website geplaatst wanneer het landsbesluit is gepubliceerd in het Publicatieblad. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". 

De datum waarop een advies door de Raad is uitgebracht is dus een andere dan de datum waarop het op de website geplaatst wordt. De periode hiertussen kan vrij kort, maar ook lang zijn.

Adviesverzoeken van de Staten aan de Raad

Een advies dat is uitgebracht aan de Staten wordt twee weken na het uitbrengen op de website geplaatst. 

Laatst geplaatste adviezen

 • RvA no. RA/19-18-LV / 03/07/2018

  Ontwerplandsverordening, houdende goedkeuring van de voortzetting van de geldigheidsduur van drie Sanctiebesluiten (Landsverordening verlenging geldigheidsduur sanctiebesluiten 2018) (zaaknummer 2018/018066)
  Lees meer
 • RvA no. RA/13-18-LV / 03/07/2018

  Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering en de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering (Zittingsjaar 2017-2018-120)
  Lees meer
 • RvA no. RA/14-13-LB / 20/06/2018

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11 van de Regeling Gemeenschappelijk Muntstelsel van Curaçao en Sint Maarten (Landsbesluit herdenkingsmunten afschaffing slavernij 1 juli 2013) (zaaknummer 2013/034209)...
  Lees meer
 • RvA no. RA/58-16-LV / 20/06/2018

  Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Eilandsverordening personenvervoer (zaaknummers 2015/042262 en 2015/042267)
  Lees meer
 • RvA no. RA/18-17-LB / 20/06/2018

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Landsverordening Sociaal Economische Raad (Landsbesluit profielschets voorzitter en leden Sociaal Economische Raad) (zaaknummer 2015/016438)
  Lees meer
 • RvA no. RA/29-17-LV / 20/06/2018

  Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (Landsverordening houdende a...
  Lees meer

Archief RvA Nederlandse Antillen

Op deze plaats staan de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen die zijn uitgebracht in de periode 1 januari 2007 tot 10 oktober 2010, voor zover zij "openbaar" waren ingevolge de toenmalige Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211).