Adviezen

De adviezen worden volgens de afspraken met de regering en de Staten, in samenhang met de artikelen 27 en 28 van de Landsverordening Raad van Advies (A.B. 2010, no. 87), op deze website geplaatst en zijn in pdf-formaat beschikbaar.

Adviesverzoeken van de regering aan de Raad

Een advies over een ontwerplandsverordening wordt op de website geplaatst wanneer de regering de ontwerplandsverordening aan de Staten aangeboden heeft. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt".

Een advies over een ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt op de website geplaatst wanneer het landsbesluit is gepubliceerd in het Publicatieblad. Op dat moment is het advies "openbaar gemaakt". 

De datum waarop een advies door de Raad is uitgebracht is dus een andere dan de datum waarop het op de website geplaatst wordt. De periode hiertussen kan vrij kort, maar ook lang zijn.

Adviesverzoeken van de Staten aan de Raad

Een advies dat is uitgebracht aan de Staten wordt twee weken na het uitbrengen op de website geplaatst. 

Laatst geplaatste adviezen

 • RvA no. RA/59-16-LB / 05/03/2018

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11 van de Landsverordening financieel beheer (Landsbesluit aanbestedingsregels) (zaaknummer 2016/055014)
  Lees meer
 • RvA no. RA/27-17-LV / 27/02/2018

  Initiatiefontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren en de uitoefening van diergeneeskunde (Landsverordening dierenwelzijn) (Lei pa bienestar di animal) (Zittingsjaar 2017-2018-118)
  Lees meer
 • RvA no. RA/35-17-LB / 22/02/2018

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (Landsbesluit verhoging minimumlonen 2017) (zaaknummer 2017/028779)
  Lees meer
 • RvA no. RA/03-17-LB / 19/02/2018

  Ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening Passagiersfaciliteitengelden en artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening landings-en parkeergelden (Landsbesluit methodiek bep...
  Lees meer
 • RvA no. RA/44-16-LV / 31/01/2018

  Initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening funderend onderwijs en de Landsverordening voortgezet onderwijs (Landsverordening schoolveiligheidsplan) (Zittingsjaar 2015-2016-098)
  Lees meer
 • RvA no. RA/28-17-DIV / 31/01/2018

  Verzoek aan de Raad van Advies inzake de interpretatie van artikel 4 van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken ter zake de vraag of het onderwerp “allocatie van personeelskosten op de begroting” gekwalificeerd moet worden als e...
  Lees meer

Archief RvA Nederlandse Antillen

Op deze plaats staan de adviezen van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen die zijn uitgebracht in de periode 1 januari 2007 tot 10 oktober 2010, voor zover zij "openbaar" waren ingevolge de toenmalige Landsverordening openbaarheid van bestuur (P.B. 1995, no. 211).