Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info
Image

Onafhankelijk adviseur van de regering en de Staten

Heeft als doel het bevorderen van een goed functionerende democratische rechtsstaat
Meer info

Laatste nieuws

Koninkrijksadviesradenoverleg 2019 te Den Haag

Fotos van de delegatie van de Raad van Advies Curaçao die heeft deelgenomen aan het Koninkrijksadviesradenoverleg van 15 -17 september 2019 te Den Haag

Laatst geplaatste adviezen

  • RvA no. RA/35-19-LV / 18/02/2020

    Initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (P.B. 2011, no. 48) (Zittingsjaar 2019-2020-155)
    Lees meer
  • RvA no. RA/38-19-DIV / 12/02/2020

    Verzoek aan de Raad van Advies om spoedadvies over het aan de Raad van Ministers gedane voorstel van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening om, met inachtneming van artikel 10, zesde lid, van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, af te wijken van het overeenstemmingsvereiste met betrekking tot het niet toekennen van een verhoging van de bezoldiging in 2020 tot en met 2023 aan overheidsdienaren (zaaknummer 2019/049027)
    Lees meer