Vergaderingen van de Raad

Frequentie van de vergaderingen van de Raad

De plenaire vergaderingen van de Raad vinden doorgaans twee keer per maand plaats. Ze worden voor zover mogelijk belegd op de eerste en de derde maandag van de maand. Ingeval er een spoedadvies moet worden uitgebracht belegt de Raad een extra vergadering.

De oproep voor een plenaire vergadering dient ten minste vier maal vierentwintig uur vóór de vergadering aan de leden van de Raad te worden toegezonden.