Onze werkwijze

Plenaire vergaderingen en werkgroepen

De behandeling van adviesverzoeken vindt plaats in plenaire vergaderingen van de Raad.
Naast deze vergaderingen van de voltallige Raad vergaderen de leden van de Raad ook in werkgroepverband ter voorbereiding van de adviezen van de Raad.

De Raad kent twee werkgroepen waarin de leden van de Raad zijn ingedeeld. Iedere werkgroep bereidt de adviezen van ontwerpregelingen voor die betrekking hebben op onderwerpen die tot de zorg behoren van de ministeries die aan deze werkgroep zijn toebedeeld. 

In elke werkgroep zitten ten minste drie leden. Bij de indeling van de werkgroepen wordt rekening gehouden met de specifiek gewenste expertise voor de werkgroep. Iedere werkgroep heeft een voorzitter die tevens rapporteur is. De voorzitter belegt een werkgroepvergadering indien hij dat nodig vindt.

De beraadslaging in de Raad over een adviesverzoek vindt plaats aan de hand van een conceptadvies dat in werkgroepverband is voorbereid.
 

Indeling van de werkgroepen

Werkgroep I:

 

Bestuurlijke, juridische en sociale aangelegenheden

Werkgroep II:

 

Economische, financiële en onderwijsaangelegenheden