De samenstelling van RvA

De voorzitter, ondervoorzitter en leden

De samenstelling van de Raad is geregeld in aritkel 65 van de Staatsregeling en artikel 1 van de Landsverordening Raad van Advies. De Raad bestaat uit de Gouverneur als voorzitter en uit ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) leden, onder wie een Ondervoorzitter. Artikel 2 van de Landsverordening Raad van Advies geeft de Gouverneur de bevoegdheid om de Raad in vergadering bijeen te roepen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt. In die vergadering kan de Gouverneur het voorzitterschap van de Raad bekleden en heeft dan een raadgevende stem.

 

Benoeming, ontslag en schorsing van de Raadsleden

Benoeming

De Ondervoorzitter en de overige leden van de Raad worden op voordracht van de Minister van Algemene Zaken, bij landsbesluit benoemd. Zij bekleden hun ambt niet langer dan vijf (5) jaar, maar zijn herbenoembaar. Om te worden benoemd moeten de beoogde Ondervoorzitter en leden van de Raad voldoen aan een vooraf vastgesteld profiel. De profielen zijn opgenomen in het Landsbesluit profielschets ondervoorzitter en leden Raad van Advies (P.B. 2011, no. 11).

Ontslag en schorsing

De leden van de Raad worden ontslagen op eigen verzoek en ingaande de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin zij zeventig (70) worden. Ontslag kan ook op andere gronden geschieden, bijvoorbeeld wanneer een lid niet meer op Curaçao woont of een ambt of functie aanvaardt dat/die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad. Vooruitlopende op het ontslag kunnen de leden van de Raad worden geschorst.

De huidige Raad bestaat uit acht leden, inclusief de Ondervoorzitter:

 • Mevr. mr. L.M. Dindial / Ondervoorzitter

  Mevr. mr. L.M. Dindial / Ondervoorzitter
  Opleiding  
  1976 - 1983 Doctoraal Rechten (Universiteit van de Nederlandse Antillen - thans: University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez)
  1990 - 1992 Opleiding tot Ontvanger (Opleidingsinstituut van de Nederlandse Belastingdienst)
     
  Loopbaan  
  1980 - 1985 Pierson Heldring & Pierson (Curaçao)
  1987 - 1989 Equity Trust Co. N.V. (Amsterdam)
  1992 - 2000 Ontvanger van het eilandgebied Curaçao (Hoofd van Dienst van 1994-2000)
  2000 - 2010 Gezaghebber van het eilandgebied Curaçao
  2010 Hoofd Veiligheidsdienst Curaçao (oktober/november)
  2011 - 2017 President/CEO van Curaçao Hospitality and Tourism Association (CHATA)

  Huidige nevenfuncties en - werkzaamheden
  Lid van de Raad van Commissarissen van de RBC Bank
  Voorzitter van de Geschillencommissie Kustwacht

   

 • Mevr. drs. C. Alberto

  Mevr. drs. C. Alberto
  Opleiding  
  1989 Doctoraal Econometrie (Rijksuniversiteit Groningen)
     
  Loopbaan  
  1989 - 1997 Beleidsadviseur bij de afdeling Financiën van het eilandgebied Curaçao 
  1997 - 1999 Docent aan de Sociaal Economische Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (thans: University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez)
  1999 - 2002 Secretaris/adviseur van de Minister van Financiën
  2002 - 2003 Secretaris/adviseur van de Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken 
  2003 - 2013 Adjunct directeur Algemeen Pensioenfonds Curaçao (voorheen APNA) 
  2013 - heden Vidanova Pension Fund Foundation (Sinds 1 januari 2014 als Executive Director)

   

  Huidige Nevenfuncties en- werkzaamheden

  • Excecutive Director Vidanova Pension Fund Foundation
  • Executive Director Vidanova Life Insurances
  • Lid van het Bestuur van Caribbean Pension Funds Association (CAPAS)

   

 • Mr. W.R. Flocker

  Mr. W.R. Flocker
  Opleiding  
  1991 - 1996 Doctoraal Rechten (Katholieke Universiteit Nijmegen -thans: Radboud Universiteit Nijmegen-)
     
  Loopbaan  
  1997 - 2001 Juridisch adviseur en wetgevingsjurist bij Central Bureau voor Juridische en Algemene Zaken
  2001 - 2003 Juridisch directeur bij Tarma Trust Management N.V.
  2002 - 2003 Advocaat bij Law office Huyzen & Partners
  2003 - 2007 Assistant General Manager bij ING Trust (Antilles) N.V.
  2007 - 2009 Commercieel directeur bij Orangefield Trust (Antilles) N.V.
  2010 - heden Advocaat bij FCW Legal


  Huidige nevenfuncties en - werkzaamheden

  • Secretaris vaste commissie Vennootschapsrecht
  • Docent vennootschapsrecht bij de Stichting Juridische Beroepsopleiding/ Stichting Excellence Juridische Opleidingen
 • Mevr. mr. C.C. Taylor

  Mevr. mr. C.C. Taylor
  Opleiding  
  1982 - 1989 Doctoraal Fiscaal Recht (Katholieke Universiteit Brabant, thans Tilburg University)
  1989 - 1991 Opleiding tot Inspecteur der Belasting (Opleidingsinstituut van de Nederlandse Belastingdienst)
     
  Loopbaan  
  1989 - 1996 Inspecteur der Belastingen bij Belastingdienst Ondernemingen Rotterdam
  1996 - 2001 Vakgroep coördinator vennootschapsbelasting bij Belastingdienst Ondernemingen Rotterdam
  2001 - 2005 2001-2005 Inspecteur der Belastingen bij Inspectie der Belastingen Curaçao (In het kader van technische bijstand)
  2005 - 2011 Meewerkend coördinator Fiscaal Technisch Team bij Inspectie der Belastingen Curaçao
  2005 - 2006 Technisch coördinator bij Stichting Belasting Accountants Bureau
  2011 - 2014 Sectordirecteur Fiscale Zaken ad interim bij Ministerie van Financiën Curaçao
  2012 - 2014 Directeur Douane ad interim bij Douane Curaçao
  2014 - heden EY, hoofd tax policy and controversy (Sinds 1 juli 2019 als Associate Partner)
 • Dr. J. Sybesma

  Dr. J. Sybesma
  Opleiding  
  1980 Doctoraal Biologie (Rijksuniversiteit Utrecht)
  1996 Doctoraal Rechten (Universiteit van de Nederlandse Antillen, thans: University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez)
  2011 Doctoraat in de rechtswetenschappen (Universiteit van de Nederlandse Antillen, thans: University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez)
     
  Loopbaan  
  1982 - 1983 Farmaceutisch Informateur (Boehringer Ingelheim, Nederland)
  1983 - 1992 Beheerder Onderwater Park Curaçao, Stichting Nationale Parken Curaçao (Stinapa) en stafmedewerker Stichting Carmabi
  1992 - 1998 Departement Volksgezondheid en Milieuhygiëne van de Nederlandse Antillen (Beleidsmedewerker Sectie Milieu en Natuur)
  1998 - 2001 Wetenschappelijk medewerker staats- en bestuursrecht en milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit van de Nederlandse Antillen (thans: University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez)
  2000 - 2001 Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Universiteit van de Nederlandse Antillen)
  2001 - 2018

  Juridisch adviseur Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), voorheen de Bank van de Nederlandse Antillen  

  Auteur en co-auteur van ten minste 80 (wetenschappelijke) boeken, publicaties, technische rapporten en adviezen op jurdisch gebied en op het gebied van de biologie


  Huidige nevenfuncties en - werkzaamheden

  • Parttime c.q. gastdocent staats- en bestuursrecht en milieurecht aan de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez
  • Bijzondere rechter Raad van Beroep in Ambtenarenzaken Gemeenschappelijk Hof van Justitie
  • Bijzondere rechter Gerecht in Eerste Aanleg SVB Lar-zaken
  • Bijzondere rechter ex Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie
  • Redactielid van het Caribisch Juristenblad (CJB) (voorheen TAR - Justicia)
  • Secretaris van de Raad van Toezicht Stichting Rode Kruis Bloedbank Curaçao
  • Secretaris van de Groepsraad Zeeverkennerij “Monseigneur Verriet” 

   

 • Drs. H.T. van der Woude RC

  Drs. H.T. van der Woude RC
  Opleiding  
  1982 - 1989 Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam
  1993 - 1996 Postdoctoraal Register Controller Erasmus Universiteit Rotterdam

   

   
  Loopbaan  
  1989 - 1994 Management Trainee en Financial Controller bij Van Ommeren Ceteco (Rotterdam)
  1995 Business Controller bij Vermeulen Hollandia B.V. (Haarlem) 
  1996 - 1999 Senior Consultant bij Ernst & Young (Curaçao)
  1999 - 2006 Financieel directeur Kooyman Groep (Curaçao)
  2007 - 2020 Algemeen directeur (CEO) Kooyman Holding International B.V. (Curaçao) 

  Huidige nevenfuncties en - werkzaamheden

  • Non-executive board member Kooyman Holding International B.V.
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Funmiles Antilles B.V.
  • Member of the Board of Supervisory Directors Maduro & Curiel's Bank N.V. 
  • Voorzitter Raad van Commissarissen van de Stichting Monumentenzorg Curaçao
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Fundashon Juan Domingo i Bisindario
  • Directeur MWD N.V.
    
 • Mr. L. M. Virginia

  Mr. L. M. Virginia
  Opleiding  
  1999 Doctoraal Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden met specialisatie Strafrecht;
    Studentstage bij het Nederlandse Advocatenkantoor Sjöcrona Van Stigt De Roos en Pen.
     
  Loopbaan  
   1999 Advocaat bij HBN Law: beëdiging als advocaat bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
   2004 Part-time docent privaat- en strafrecht aan de onderwijsinstellingen ZOG en ABC Opleidingen;
  2008 Aandeelhouder en directielid van HBN Law.

  Huidige nevenfuncties en - werkzaamheden

  •  Advocaat HBN Law en Tax B.V.
  •  Lid Raad van Toezicht op Advocatuur
  •  Lid Raad voor de Rechtshandhaving voor het Land Curaçao 
  •   Bestuurslid Stichting Bases Loaded

   

 • M. F. Willem MBA

  M. F. Willem MBA
  Opleiding  
  1979 BA in Economics
  1983 MBA in Business Administration
     
  Loopbaan  
  1979 - 1980    Trainee Pierson, Heldring & Pierson Trust
  1999 - 2006 Diverse functies bekleed in private sector/raffinaderij       
  1995 - 2010 Eilandsraadlid / Minister / Statenlid / Gedeputeerde

  Huidige nevenfuncties en - werkzaamheden

  • Vice -Voorzitter / Bestuurslid Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO)
  • Commissaris Rif Resort NV
  • Directeur Consultancy bedrijven