Het Secretariaat

De taken van het Secretariaat

De primaire taken van het Secretariaat 

  • Het opstellen van conceptadviezen en conceptnota’s en het zorgdragen voor de uitvoering van besluiten van de Raad, en het verstrekken van adviezen aan de Raad.

  • Het anderszins bijstaan en ondersteunen van de Raad bij het opstellen van jaarplannen c.q. jaarverslagen, het verstrekken van informatie over de door de Raad uitgebrachte adviezen of andere activiteiten, en het onderhouden van een optimale werkrelatie met onder andere de regering en de Staten van Curaçao, de Raden van Advies van Aruba en Sint Maarten en de Raad van State van Nederland.

  • Het voorbereiden en vastleggen van de vergaderingen van de Raad, wat onder andere inhoudt het inboeken en distribueren van de stukken en het maken van de notulen van de vergaderingen van de Raad. 

De samenstelling van het Secretariaat

Het Secretariaat is geregeld in artikel 15 van de Landsverordening Raad van Advies. Aan het hoofd van het Secretariaat staat de Secretaris die bij belet of ontstentenis vervangen wordt door de plv. Secretaris. In artikel 16 van deze landsverordening zijn de vereisten opgesomd waaraan de Secretaris moet voldoen.

Secretaris:

 

Mevr. mr. C.M. Raphaëla

Juridisch medewerkers:

 

Mevr. mr. N.M. Eugenia
Mevr. mr. I. Hiemcke
Mevr. mr. W.A.M. Hu-a-ng
Mevr. mr. E.F. Roosje 

Financieel medewerker:

 

Drs. R. Anandbahadoer

Office Manager:

 

Mevr. J.B. Elvilia-Seedorf

Administratief medewerker:

 

Mevr. D.F. Eugenia-Davelaar

Bode/werkster: 

 

Mevr. S.M. Sambo